korzyść za kredyt hipoteczny 2 0

Rejestracja hipoteki umożliwia zakup mieszkania na korzystnych warunkach. W takim przypadku zwykle zwraca się główną uwagę na wysokość opłaty wstępnej i odsetki. Tak naprawdę przy staraniu się o kredyt hipoteczny trzeba pamiętać o dodatkowych kosztach.

Kiedy ktoś zaciąga kredyt hipoteczny, otrzymuje pieniądze na zabezpieczenie tego mieszkania. Które kupuje. Jest to możliwe, ponieważ bank od samego początku kupuje mu mieszkania i czyni je właścicielem.

To mieszkanie nie jest w pełni jego własnością. Na przykład nie może go sprzedać ani przekazać. Sytuacja zmieni się dopiero po całkowitej spłacie kredytu hipotecznego.

Należy jednak pamiętać, że bank zainwestował pieniądze i chce nie tylko je zwrócić, ale także zarobić w postaci odsetek. Należy pamiętać, że wypłata może trwać kilkadziesiąt lat. W tym czasie sytuacja finansowa pożyczkobiorcy może się zmienić lub coś się stanie z mieszkaniem. W pierwszym przypadku nie będzie w stanie opłacić w całości składek, w drugim zabezpieczenie straci część wartości.

Dlatego bank musi chronić swoje inwestycje. Dodatkowe koszty kredytu hipotecznego mają na celu spełnienie odpowiednich wymagań banku. To, za co musisz zapłacić, zostanie szczegółowo omówione poniżej.

Mieszkanie przechodzi na własność. Aby zakończyć ten proces, konieczne jest zarejestrowanie nowego właściciela w Jednolitym Rejestrze Praw Majątkowych. W takim przypadku będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty rejestracji. Kredytobiorca musi je zapłacić.

Cło państwowe zależy od tego, czy zakup ma miejsce na rynku pierwotnym czy wtórnym. W pierwszym przypadku będziesz musiał zapłacić 350 rubli, w drugim – 2000 rubli. Dodatkowo możesz zapłacić za przyspieszone wydawanie dokumentów. Będzie kosztować około 1500 rubli.

Możesz zaoszczędzić pieniądze na rejestracji, jeśli robisz to online. Można tego jednak użyć tylko wtedy, gdy klient ma podpis cyfrowy. Jeśli nie zostanie zakończona, zwiększy to całkowity koszt procedury.

Aby mieszkanie mogło służyć jako zabezpieczenie, trzeba dokładnie znać jego wartość. Decydują o tym profesjonaliści, których praca jest droga. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty za swoje usługi. Nieruchomość może stać się zabezpieczeniem tylko wtedy, gdy jej wartość może zrekompensować bankowi pożyczkę, utracone odsetki i koszty rejestracji. W większości przypadków koszt wyceny podwyższy koszt kredytu hipotecznego o 2-4 tysiące rubli.

W rozważanych przypadkach płatność jest obowiązkowa. Jednak w zależności od warunków transakcji wierzyciel ponosi inne dodatkowe koszty.

Spłata kredytu hipotecznego trwa wiele lat. Istnieją okresy 25, 30 lub 50 lat. Nie można wykluczyć takiej możliwości, jaka może się przydarzyć temu mieszkaniu. Jeśli zostanie uszkodzony, bank straci część wartości zabezpieczenia. Istotne jest, aby w przypadku braku spłaty kredytu hipotecznego wpływy nie tylko pokryły poniesione koszty, ale także zrekompensowały kwotę utraconych odsetek. Jeśli np. Przepali się, bank poniesie straty, jeśli pożyczkobiorca nie spłaci swojego zadłużenia.

Aby temu zapobiec, pożyczkobiorca jest zobowiązany do ubezpieczenia nieruchomości. W przypadku wystąpienia niepożądanych konsekwencji ubezpieczyciel zapłaci kwotę, która rekompensuje ewentualne problemy. Uwzględnia to nie tylko możliwe uszkodzenie mieszkania lub jego utratę, ale także utratę własności tej nieruchomości.

Wymagania banków co do treści umowy ubezpieczenia zależą od konkretnej sytuacji. Na przykład ubezpieczenie tytułu własności może być wymagane tylko przez pierwsze trzy lata płatności.

Formalnie bank może nie wymagać zawarcia umowy ubezpieczenia, ale w praktyce może:

 • zaoferować znacznie gorsze warunki.
 • Dlatego w rzeczywistości koszty ubezpieczenia ponoszone przez kredytobiorcę są obowiązkowe.

  W okresie spłaty pożyczki przez kilkadziesiąt lat osoba może zachorować, stracić pracę. Bliski krewny również może zachorować lub może się wydarzyć coś innego. W tej sytuacji nie będzie nikogo, komu można by dać kredyt. Oczywiście bank będzie mógł sprzedać zabezpieczenie, ale bardziej opłaca się spłacić pożyczkobiorcy w zwykły sposób.

  Dlatego czasami przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego wymagane jest ubezpieczenie życia i zdrowia kredytobiorcy. W takim przypadku kwota odszkodowania powinna być taka, która pomoże spłacić dług.

  Koszt takiego ubezpieczenia ustalany jest na podstawie kwoty kredytu. Zwykle jest to 0,5% jego kwoty. Jeżeli kredytobiorca odmówi takiego ubezpieczenia, bank w celu zrekompensowania ewentualnego ryzyka zaproponuje mu trudniejsze warunki.

  Czasami dodatkowe koszty nie są związane z wymaganiami banku. Dla pożyczkobiorcy korzystne jest skorzystanie ze specjalnych usług w celu ułatwienia spłaty zadłużenia. W takim przypadku możesz skorzystać z następujących możliwości:

 • Korzystanie z usługi bezpiecznych płatności. W takim przypadku spłaty pożyczki są dostępne bez wizyty w banku. Koszt usługi to 3400 rubli.
 • Podpisując umowę kredytu hipotecznego nie ma konieczności samodzielnego rejestrowania nieruchomości w Jednolitym Rejestrze. W tym celu możesz skorzystać z usługi rejestracji elektronicznej. W zależności od regionu, w którym to się dzieje, koszt usługi może wynosić od 7900 do 10900 rubli.
 • Te dodatkowe koszty są opcjonalne, ale ułatwiają życie pożyczkobiorcy. Może ich używać, jeśli uzna to za stosowne.

  Czasami zachodzi potrzeba poświadczenia notarialnego dokumentów. Może to być wymagane np. W przypadku, gdy małżonkowie rejestrują nabyte mieszkanie jako współwłasność. W takim przypadku notarialność nie jest obowiązkowa, ale instytucja bankowa może na to nalegać. Na przykład może to być część dodatkowych kosztów przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny w Sberbank.

  W przypadku korzystania z kapitału macierzyńskiego usługi notarialne będą wymagane przy rejestracji własności zakupionego mieszkania. Konieczne jest zarejestrowanie nabytego mieszkania na własność wszystkich członków rodziny.

  Bank może oferować usługi swojego prawnika za opłatą. Pomoże Ci ułożyć dokumenty tak, aby nie było do nich pytań. Przyjęcie takiej usługi jest dobrowolne, ale pożyczkobiorca zazwyczaj jest nią zainteresowany. Mówimy o dużych kwotach i nie chce ryzykować przy zakupie mieszkania.

  Funkcje uzyskiwania dodatkowych usług

  Czasami instytucja bankowa zajmująca się ubezpieczeniami nieruchomości narzuca odwołanie do ściśle określonej firmy. Z reguły firma ta jest przyjazna bankom, ale koszt jej usług jest 2-3 razy wyższy niż na rynku.

  Taka presja jest nielegalna. Jednocześnie znacząco rosną koszty pożyczkobiorcy. Jednak walka z tym zjawiskiem jest prawie niemożliwa. Oczywiście pożyczkobiorca może odmówić, ale instytucja bankowa ma prawo odmówić udzielenia pożyczki. Bank nie jest zainteresowany tym, jakie wydatki ponosi kupujący.

  Nawet jeśli osoba napisze skargę do zarządu banku, nie rozwiąże to problemu. Najprawdopodobniej otrzyma odpowiedź w odpowiedzi. Kredytobiorca ma tylko jeden sposób, aby osiągnąć sprawiedliwość – złożyć skargę do Banku Centralnego. Aby to zrobić, wystarczy wejść na jego stronę internetową i skontaktować się z infolinią.

  Taka próba w większości przypadków nie gwarantuje sukcesu, ale w niektórych przypadkach przy dużej liczbie połączeń może prowadzić do pozytywnego wyniku. Jeżeli np. Setki osób złożyły wniosek o kredyt hipoteczny w Sbierbanku, to jest szansa, że ​​sprawa zostanie rozważona i wyciągnięte zostaną wnioski.

  Bank podczas przeprowadzania oceny sugeruje kontakt z jedną z organizacji, z którymi współpracuje. W takim przypadku wynik zostanie natychmiast zaakceptowany. Jeśli rzeczoznawca woli inną firmę, rejestracja może zająć dodatkowe 2-3 tygodnie. W niektórych sytuacjach ocena może nie zostać zaakceptowana, a wydane na nią pieniądze nie będą przydatne. Tym samym wzrosną dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny.

  Należy wziąć pod uwagę, że ocena następuje zanim bank zaakceptuje wybrany przez pożyczkobiorcę przedmiot. Nie można wykluczyć sytuacji, gdy po zapoznaniu się z dokumentem bank nie uzna tego za możliwe. W takim przypadku pieniądze zostaną zmarnowane. Sprzedawca nie będzie mógł skorzystać z otrzymanego dokumentu, ponieważ jest on sporządzony dla konkretnego kupującego. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo takiej sytuacji kupując mieszkanie kupujący zamawia raport, który będzie spełniał wymagania różnych banków. Taka sytuacja często pojawia się przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego.

  Kupno domu z kredytem hipotecznym pozwala większości obywateli na poprawę warunków mieszkaniowych na akceptowalnych warunkach. Kontaktując się z bankiem należy wziąć pod uwagę, ile trzeba zapłacić nie tylko w ramach warunków kredytu, ale także dodatkowo.

  Alexander
  Alexander
  Analityk finansowy 5 lat doświadczenia