zalety kredytu zabezpieczonego na nieruchomości

Użytkownicy wybierają pożyczkę zabezpieczoną mieszkaniem, gdy pilnie potrzebne są pieniądze, a nie ma czasu ani chęci na zbieranie dokumentów, szukają poręczycieli. Instytucje finansowe nie kontrolują przeznaczenia tych środków, więc pożyczkobiorcy mogą zaspokoić wszelkie potrzeby, od poprawy warunków mieszkaniowych, zakupu samochodu, po bilet do modnego resortu, opłacenie leczenia i edukacji.

Osobną kategorią kredytobiorców są osoby chcące kupić mieszkanie. Pożyczka pod zastaw nieruchomości pozwala na zakup własnego mieszkania bez pełnej kwoty zakupu. Zwracając się do naszej agencji nieruchomości, łatwo jest uzyskać fachową poradę dotyczącą uzyskania kredytu zabezpieczonego, praktyczną pomoc w uzyskaniu dodatkowego finansowania.

Pożyczka zabezpieczona mieszkaniem, cechy projektowe

Planując zaciągnięcie kredytu zabezpieczonego mieszkaniem, bank staje się pierwszą instytucją, do której zwracają się potencjalni nabywcy. Standardowa sytuacja przy zakupie nieruchomości staje się opcją, w której nabyta nieruchomość stanowi zabezpieczenie. Staje się gwarantem, że jeśli klient nie wywiąże się ze zobowiązań finansowych, bank odzyska wyemitowane środki. W takiej sytuacji pieniądze można wydać jedynie na zakup domu.

Duże instytucje finansowe oferują lojalne warunki otrzymywania środków. W takim przypadku pożyczkobiorca musi przejść dokładną kontrolę, aby udowodnić swoją wypłacalność. Zaletami takiego rozwiązania będą:

 • minimalne ryzyko związane z oszustwami.
 • konieczność zebrania solidnego pakietu dokumentów;
 • wysokie wymagania wobec pożyczkobiorcy, w tym minimalny poziom oficjalnych dochodów, wiek, doświadczenie zawodowe.
 • Po udzieleniu kredytu zabezpieczonego nieruchomością w banku nie zawsze uda się spłacić zadłużenie przed terminem. Wiele instytucji celowo komplikuje procedurę, nakłada dodatkowe prowizje i nakłada kary.

  Przy zawieraniu umowy wymagane jest ubezpieczenie, gdyż zakupiona nieruchomość jest gwarantem zwrotu dla banku.

  Przy otrzymywaniu środków w obcej walucie istnieje ryzyko skoków kursu, co znowu doprowadzi do poważnego wzrostu kosztu kredytu, wzrostu miesięcznej raty.

  Gdy banki odmawiają wydania środków, użytkownicy zwracają uwagę na oferty prywatnych pożyczkodawców. W takiej sytuacji poważna kontrola i odbiór dokumentów nie będzie wymagana. Zalety tego rozwiązania to:

 • duża szybkość uzyskania pożyczki, decyzja podejmowana jest nie później niż 3 dni;
 • indywidualne warunki kredytowania – organizacje prywatne są bardziej elastyczne niż instytucje bankowe;
 • nie ma potrzeby przechodzenia przez żmudne kontrole, zbierania pakietów certyfikatów;
 • fundusze są wydawane z dowolną historią kredytową, obecnością otwartych pożyczek.
 • Praktyka pokazuje, że dla większości nabywców nieruchomości kredyt zabezpieczony nieruchomością staje się jedyną opcją pozwalającą na zdobycie własnego mieszkania. Współpracując z naszą agencją otrzymasz gwarancję ochrony przed ryzykiem, będziesz mógł zawrzeć umowę na najkorzystniejszych warunkach.

  Jak uniknąć pułapek, biorąc pożyczkę pod zastaw majątku

  Decydując się na zaciągnięcie kredytu zabezpieczonego mieszkaniem, niektórzy nabywcy domu nie doceniają pomocy profesjonalnych agencji nieruchomości w uzyskaniu kredytu. Nasza firma współpracuje z wieloma bankami, specjaliści mogą doradzić, która z instytucji finansowych w danej chwili najczęściej przyjmuje wnioski, jak poprawnie wypełnić ankietę, jakie argumenty podać na potwierdzenie wypłacalności. Planując samodzielnie zaciągnąć pożyczkę zabezpieczoną majątkiem, potencjalni nabywcy często ulegają sztuczkom oszustów i pozostają bez mieszkania. Poniżej znajdują się schematy, które są najczęściej używane.

  Rosyjskie ustawodawstwo pozwala nie tylko bankom działać jako pożyczkodawcy nieruchomości, ale także prywatnym instytucjom finansowym, lombardom, a nawet osobom fizycznym. W przeciwieństwie do banków, które pracują nad budowaniem pozytywnej reputacji, nastawionej na długoterminową pracę, małe organizacje mogą zamykać, otwierać, przyciągając pożyczkobiorców, upraszczając procedurę otrzymywania pieniędzy.

  Firmy pozbawione skrupułów stawiają sobie za cel wyciągnięcie od klienta maksymalnej kwoty pieniędzy. Pierwsza to wysokie stopy procentowe. Druga to ogromne grzywny, opłaty za opóźnienia, nawet do 5% dziennie.

  Aby uzyskać gwarancję spłaty zadłużenia, spłaty odsetek, proponuje się zaciągnąć kredyt zabezpieczony nieruchomością. Gwarantem może być pokój, mieszkanie, prywatny domek lub powierzchnia handlowa.

  Dalsze wydarzenia przebiegają w następujący sposób. Po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających własność nieruchomości zostaje podpisana umowa z pożyczkobiorcą. Potencjalnego klienta zapraszamy do zapoznania się z warunkami umowy. Jednak większość użytkowników nie czyta umowy ani nie przegląda jej bez wchodzenia w szczegóły. Najczęściej kieruje nim chęć szybszego uzyskania pożądanej kwoty, zgadza się na wszystkie warunki, licząc na szybką spłatę długu.

  Po podpisaniu dokumentów dokumenty są rejestrowane w Federalnej Służbie Rejestracji i są prawnie wiążące. Pożyczkobiorca dostaje pieniądze, których chce. Często prywatni pożyczkodawcy wystawiają kwotę, która nie przekracza połowy ceny mieszkania. Wyjaśnia to fakt, że w ten sposób będziesz musiał zapłacić mniejsze odsetki, a prowizje będą rosły wolniej, gdy pojawi się opóźnienie. Następnie pojawiają się dwie opcje rozwoju wydarzeń.

  Pożyczkobiorca nie radzi sobie z koniecznością płacenia co miesiąc ogromnych odsetek, co skutkuje karami. Wysokość zadłużenia rośnie wykładniczo. W takiej sytuacji pożyczkodawca może spokojnie uzgodnić ze swoim klientem sprzedaż nieruchomości, spłatę zadłużenia.

  Aby uwolnić dłużnika od niepotrzebnych problemów, organizacja proponuje przejęcie kłopotów związanych ze sprzedażą zabezpieczenia. Jednocześnie pożyczkodawcy dba jedynie o szybkość sprzedaży nieruchomości, nie martwiąc się o jej wartość. Tak więc pożyczkobiorca zostaje bez pieniędzy, bez mieszkania. Po spłacie zadłużenia pożyczkodawca oddaje pozostałe grosze pechowemu klientowi.

  Pożyczkodawca celowo komplikuje procedurę spłaty zadłużenia i wypłaty odsetek. Istnieje wiele problemów technicznych i innych sztuczek, które uniemożliwiają wywiązanie się z zobowiązań finansowych pożyczkobiorcy działającego w dobrej wierze. W rezultacie pojawiają się grzywny i kary, ale nie z winy dłużnika, ale w wyniku podstępów wierzyciela.

  To logiczne, że pokojowe porozumienie w takiej sytuacji jest wykluczone. Jednak pożyczkodawca nadal ma prawo pozwać pożyczkobiorcę. W większości przypadków sąd stanie po stronie wierzyciela. Aby udowodnić swoją niewinność, pożyczkobiorca zajmie dużo czasu i wysiłku.

  W takiej sytuacji ważne jest niezwłoczne skontaktowanie się z notariuszem. Zgodnie z przepisami, w przypadku braku technicznej możliwości spłaty pożyczki, jeżeli pożyczkodawca uchyla się od terminowego przyjęcia środków, miesięczna płatność musi zostać przekazana do depozytu notarialnego, przekazana pożyczkodawcy tak szybko, jak to możliwe.

  Procedura dokonywania wpłaty na konto notarialne jest bardzo prosta, zajmuje minimum czasu, ale pozwala pozbyć się większości problemów. Klient nierzetelnej organizacji finansowej musi zabrać ze sobą paszport, umowę pożyczki, skontaktować się z notariuszem. Klient pisze oświadczenie z prośbą o akceptację miesięcznej wpłaty ze względu na fakt, że nie może przelać pieniędzy pożyczkodawcy. Notariusz przyjmuje pieniądze, wystawia pokwitowanie. Usługa jest płatna. Jego koszt to 0,5% wpłaconej kwoty. Pomoc prawna i techniczna specjalisty jest dodatkowo płatna.

  Logiczne jest, że większość pożyczkobiorców nie wie o takich niuansach, więc łatwo wpadają w pułapkę zadłużenia, z której wyjściem jest sprzedaż nieruchomości, spłata zadłużenia, odsetki i ogromne kary.

  Rozważając możliwości uzyskania pożyczki zabezpieczonej, użytkownicy zwracają uwagę nie tylko na oferty banków, ale także na pożyczki oferowane przez organizacje prywatne. Skuszony prostą procedurą rejestracyjną ważne jest, aby dokładnie obliczyć możliwości finansowe nie tylko w danym momencie, ale także na najbliższą przyszłość, ponieważ takie zobowiązania wiążą się z długim okresem czasu. Aby nie stracić majątku, ważne jest, aby mieć środki na wypełnianie zobowiązań finansowych do czasu ich pełnej spłaty.

  Decydując się na pożyczkę z zabezpieczeniem, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Kontaktując się z naszą agencją nieruchomości „Capital Real Estate” masz pewność, że nie staniesz się uczestnikiem oszukańczych programów. Oprócz spłaty długu nie musisz walczyć o swoją własność z pozbawionymi skrupułów wierzycielami.

  Specjaliści Capital Real Estate odpowiedzą na wszystkie pytania, wyjaśnią wymagania instytucji finansowych, możliwe ryzyka jeszcze przed zawarciem umowy. Przez cały okres kredytowania nasi specjaliści zapewnią wsparcie informacyjne, pomogą praktycznymi poradami, praktycznymi działaniami w przypadku trudności. Skuteczność naszej pracy potwierdza wielu zadowolonych klientów, którzy spłacili pożyczki i stali się pełnoprawnymi właścicielami nieruchomości.

  Alexander
  Alexander
  Analityk finansowy 5 lat doświadczenia